Znalec v odbore Stavebníctvo, odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností 

O mne

Vykonávam odbornú činnosť ako znalec, v odbore 370000 Stavebníctvo v odvetví 370901 Odhad hodnoty nehnuteľností zapísaný v zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Mnou vypracovaný znalecký posudok alebo odborné vyjadrenie s použitím ohodnotenia podľa vyhlášky MS SR č. 492 /2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a v súlade s právnymi požiadavkami zadávateľa spĺňa najvyššie kritéria a je použiteľný pre právne účely.


Som členom:

Znalecké posudky

 • byty
 • nebytové priestory
 • rodinné domy
 • pozemky
 • priemyselné stavby
 • poľnohospodárske stavby
 • prevádzkové objekty
 • rekreačné stavby
 • hodnota nájmu nehnuteľností
 • rozostavané stavby
 • poškodené stavby
 • hodnota vecných bremien

Postup pri objednaní znaleckého posudku

V dnešnej dobe Vám stačí zatelefonovať alebo poslať mail s Vašou stručnou požiadavkou a následne Vás oboznámim s potrebnými podkladmi a náležitosťami pre vypracovanie znaleckého posudku. Väčšina potrebných podkladov je elektronicky dostupná alebo v kompetencii a možnostiach znalca, čím podstatne odpadá potreba zaťažovania zadávateľa pri tvorbe znaleckého posudku.

Geodetické služby pri tvorbe znaleckého posudku

Pri rozostavaných stavbách alebo delení pozemkov zabezpečím súbežne vytvorenie overeného geometrického plánu (ak nie je k dispozícii), aby sa minimalizoval čas na vypracovanie znaleckého posudku.


Cena znaleckého posudku v prípade fyzických a právnických osôb je stanovená dohodou pred vykonaním úkonu. Do odsúhlasenia ceny znaleckého posudku sú konzultácie o možnostiach vypracovania bezplatné a ponuka je nezáväzná

Lehota na vypracovanie znaleckého posudku je vecou dohody medzi znalcom a zadávateľom znaleckého posudku. Závisí od typu nehnuteľnosti, a kompletnosti podkladov. U menších nehnuteľností je možné znalecký posudok spracovať v priebehu jedného týždňa od dátumu obhliadky. Najvhodnejšie je priamo telefonicky kontaktovať znalca, s ktorým sa prekonzultuje konkrétny prípad.Požiadajte o nezáväznú ponuku